5 vrsta terapije za liječenje shizofrenije

Shizofrenija je jedinstvena za svakog pojedinca i koristi različite terapijske pristupe. Saznajte kako terapija pomaže ublažiti simptome ovog složenog poremećaja.

Razotkrivanje 4 mita o šizofreniji

Shizofrenija je vjerojatno najviše neshvaćena mentalna bolest koja postoji. Mitovi i zablude pokvarili su percepciju stanja.

Kako je Schizoafektivni poremećaj utjecao na moje veze

Što je shizoafektivni poremećaj i kako utječe na međuljudske odnose? Steve Colori dijeli svoju priču o spojevima s mentalnim bolestima.

Učenje suočavanja sa svojim šizoafektivnim poremećajem

Steve Colori priča svoju priču o prevladavanju najgoreg od svog shizoafektivnog poremećaja i učenju da odvoji svoju dijagnozu od sebe.

Oče moj, ljubavi moja, šizofreniče moj

'Većina šizofrenika nanosi štetu sebi, a ne drugima ... oni ne ostaju u braku, ne ostaju očevi.' Dirljiva sjećanja na očevu bolest.

Što je shizofrenija?

Shizofrenija je težak, dugotrajni poremećaj mentalnog zdravlja koji oboljelima otežava preciznu percepciju onoga što se oko njih događa.